Technika formování

Základní postupem práce je vytvoření formy jakékoliv části lidského těla a následné vytvoření sochy.  K vytvoření formy používáme sádru. Sádrové formy nelze použít vícekrát, takže každá socha je jedinečný originál. Nejsložitější jsou sochy celého těla. Na tělo se nanáší sádra vždy po částech, které musí nasebe navzájem navazovat. Dále následuje samotné vytvoření odlitku z formy. Samotný postup je znázorněn na fotkách.

Celkový postup

Technika výroby formy

Odlitek z formy

Jako příklad si můžete prohlédnout postup zhotovení soch na www.youtobe.com. Uvidíte různé fáze výroby odlévaných soch.

 

 

Používáme následující postup zhotovení formy.